Lasiet karti un brauciet lasīt ogas

4 km no Līvānu robežas.

Pie P63 ceļa 5. kilometra stabiņa
grieziet iekšā pa labi un sekojiet norādēm:

200 m pa zemes ceļu, tad pa labi
un gar dīķa malu līdz galam.

Berta.me